facebook  twitter  rss

Syarat Kemasukan

 1. Program Pengajian
 2. Kod
 3. Tempoh Pengajian

Kelayakan Minimum Lepasan STPM

Kelayakan Minimum Lepasan Matikulasi/ Asasi

Kelayakan Minimum Lepasan Diploma/Setaraf

IJAZAH SARJANA MUDA PSIKOLOGI DENGAN KEPUJIAN

AA16

8 SEMESTER

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.0) pada peringkat STPM dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut :

 • Biology; dan

 • Physics/Chemistry

 • Mathematics S/ Mathematics T/Further Mathematics T

dan

Mendapat sekurang-kurangnya 6C/Gred C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut :

 • Biology;

 • Bahasa Inggeris

 • Physics/Chemistry/ Science

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut :

 • Biology; dan

 • Physics/Chemistry

 • Mathematics/Computer Science

 dan

Mendapat sekurang-kurangnya 6C/Gred C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut :

 • Biology;

 • Bahasa Inggeris

 • Physics/Chemistry/Science

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI

DAN

Memiliki Diploma dari institusi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 dalam bidang berikut:

 • Psikologi