facebook  twitter  rss

ISMP (Bimbingan & Kaunseling) Dengan Kepujian

Written by Admin on . Posted in Ijazah Sarjana Muda Pendidikan

  1. Program Pengajian
  2. Kod
  3. Tempoh Pengajian
Kelayakan Minimum lepasan STPM Kelayakan Minimum Lepasan Matrikulasi/ Asasi Kelayakan Minimum Lepasan STAM Kelayakan Minimum Lepasan Diploma/Setaraf

IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (BIMBINGAN DAN KAUNSELING) DENGAN KEPUJIAN

AT04

8 Semester

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI DAN

Mendapat sekurang-kurangnya gred berikut dalam mana-mana mata pelajaran pada peringkat STPM tidak termasuk mata pelajaran Pengajian Am

  • Satu (1) Gred B (NGMP 3.00) ; dan
  • Satu(1) Gred C (NGMP 2.00)

dan

Mendapat sekurang-kurangnya 6C / Gred C pada peringkat SPM dalam matapelajaran berikut:

  • Mathematics / Additional Mathematics / Matematik Kertas Julai

dan

Melepasi tahap minimum ujian Malaysian Educators Selection Inventory (MEdSI)

dan

Lulus temuduga yang ditetapkan.