facebook  twitter  rss

ISMP (Pendidikan Khas) Dengan Kepujian

on . Posted in Ijazah Sarjana Muda Pendidikan

 1. Program Pengajian
 2. Kod
 3. Tempoh Pengajian
Kelayakan Minimum lepasan STPM Kelayakan Minimum Lepasan Matrikulasi/ Asasi Kelayakan Minimum Lepasan STAM Kelayakan Minimum Lepasan Diploma/Setaraf

IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN KHAS) DENGAN KEPUJIAN

AT10

8 Semester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI DAN

Mendapat sekurang-kurangnya gred berikut dalam mana-mana mata pelajaran pada peringkat STPM tidak termasuk mata pelajaran Pengajian Am

 • Satu (1) Gred B (NGMP 3.00) ; dan
 • Satu(1) Gred C (NGMP 2.00)

dan

Mendapat Sekurang-kurangnya kepujian 6C/Gred C pada peringkat SPM dalam mana-mana satu (1) mata Pelajaran berikut :

 • Science
 • Physics
 • Chemistry
 • Biologi

dan

Mendapat sekurang-kurangnya 6C / Gred C pada peringkat SPM dalam matapelajaran berikut:

 • Mathematics / Additional Mathematics / Matematik Kertas Julai

dan

Melepasi tahap minimum ujian Malaysian Educators Selection Inventory (MEdSI)

dan

Lulus temuduga yang ditetapkan.

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI DAN

Mendapat Sekurang-kurangnya kepujian 6C/Gred C pada peringkat SPM dalam mana-mana satu (1) mata Pelajaran berikut :

 • Science
 • Physics
 • Chemistry
 • Biologi

dan

Mendapat sekurang-kurangnya 6C / Gred C pada peringkat SPM dalam matapelajaran berikut:

 • Mathematics / Additional Mathematics / Matematik Kertas Julai

dan

Melepasi tahap minimum ujian Malaysian Educators Selection Inventory (MEdSI)

dan

Lulus temuduga yang ditetapkan.

 

 

 

 

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI DAN

Mendapat Sekurang-kurangnya kepujian 6C/Gred C pada peringkat SPM dalam mana-mana satu (1) mata Pelajaran berikut :

 • Science
 • Physics
 • Chemistry
 • Biologi

dan

Mendapat sekurang-kurangnya 6C / Gred C pada peringkat SPM dalam matapelajaran berikut:

 • Mathematics / Additional Mathematics / Matematik Kertas Julai

dan

Melepasi tahap minimum ujian Malaysian Educators Selection Inventory (MEdSI)

dan

Lulus temuduga yang ditetapkan.

 

 

 

 

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI DAN

Memiliki Diploma dari institusi yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia dan Senat Universiti dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 dalam mana-mana satu (1) bidang berikut:

 • Pendidikan Awal Kanak-Kanak
 • Psikologi / Kaunseling
 • Pembangunan Manusia
 • Kerja Sosial
 • Pengajian Islam

Mendapat Sekurang-kurangnya kepujian 6C/Gred C pada peringkat SPM dalam mana-mana satu (1) mata Pelajaran berikut :

 • Science
 • Physics
 • Chemistry
 • Biologi

dan

Mendapat sekurang-kurangnya 6C / Gred C pada peringkat SPM dalam matapelajaran berikut:

 • Mathematics / Additional Mathematics / Matematik Kertas Julai

dan

Melepasi tahap minimum ujian Malaysian Educators Selection Inventory (MEdSI)

dan

Lulus temuduga yang ditetapkan.