facebook  twitter  rss

Struktur Program Pengajian

STRUKTUR PROGRAM PENGAJIAN

SENARAI KURSUS JAM KREDIT

Universiti

HNP2012    Pengajian kenegaraan

*BIU3032   Bahasa Inggeris 3

*BIU3042   Bahasa Inggeris 4

BMW3032   Wacana Akademik Bahasa Melayu

PPI3012     Budaya Keusahawanan

HNH2012    TITAS

HNS2012    Hubungan Etnik

Kokurikulum

 

2

2

2

2

2

2

2

17

JUMLAH    17

Teras

Kursus Teras

Kursus Teras Pilihan

 

45

12

Pengkhususan 24
Elektif 15
Internship 8
Projek Tahun Akhir 6
JUMLAH    127
 
 *Keputusan 'Malaysian University English Test (MUET)' akan digunakan untuk menentukan tahap pertama
   kursus Bahasa Inggeris yang perlu diambil pelajar seperti yang dinyatakan dalam jadual berikut :

Keputusan 'MUET'

Keputusan Tahap
BAND 1 & 2 BIU3012 - Bahasa Inggeris 1
BAND 3 BIU3022 - Bahasa Inggeris 2
BAND 4 BIU3032 - Bahasa Inggeris 3

BAND 5 & BAND 6

(Pelajar yang mendapat Band 5 dan Band 6 dikecualikan dari
mengambil kursus BIU3032 - Bahasa Inggeris 3)
BIU3042 - Bahasa Inggeris 4

# Pelajar perlu lulus semua kursus di atas dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C

 

SYARAT BERGRADUAT

Pelajar yang mendapat MUET BAND 1 dan BAND 2 juga perlu mengambil kursus BIU3013 - General English dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C.