facebook  twitter  rss

Struktur Pengajian Program

Struktur program Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak merangkumi Kursus Universiti, Kursus Teras, Kursus Pengkhususan, Kursus Elektif dan Latihan Mengajar.

SENARAI KURSUS KREDIT
a. Kursus Universiti 10
b. Kursus Teras 63
c. Praktikum 8
d. Kursus Elektif 9
JUMLAH 90

a. Kursus Universiti

NAMA KURSUS KREDIT
Bahasa Melayu 2
Bahasa Inggeris 2
Keusahawanan 3
Pengajian Kenegaraan        2
Kokurikulum 1
JUMLAH 10

b. Kursus Teras

NAMA KURSUS KREDIT
Falsafah, Teori dan Dasar Pendidikan Awal Kanak-Kanak 3
Perkembangan Kanak-Kanak Dari Perspektif Fisiologi 3
Perkembangan Kanak-Kanak Dari Persepektif Pendidikan 3
Bermain Sebagai Pedagogi Pendidikan Awal Kanak-Kanak 3
Pemerhatian dan Penilaian Kanak-Kanak 3
English For Young Learners 3
Seni dan Kraf Awal Kanak-Kanak 3
Pendidikan Kesihatan dan Keselamatan Untuk Awal Kanak-Kanak 3
Muzik dan Pergerakan Kreatif 3
Matematik dan Sains Awal Kanak-Kanak 3
Aplikasi ICT dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak 3
Penglibatan Ibu Bapa dan Komuniti dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak 3
Analisa Kurikulum Prasekolah 3
Falsafah, Pendekatan dan Kandungan Kurikulum Permata 3
Perancangan, Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Awal Kanak-Kanak 3
Sastera dan Teknik Bercerita 3
Perkembangan Bahasa dan Komunikasi Awal Kanak-Kanak 3
Persekitaran Pembelajaran Yang Responsif untuk Bayi dan Kanak-Kanak 3
Bimbingan Tingkah Laku Awal Kanak-Kanak 3
Pengesanan Kanak-Kanak Berkeperluan Khas 3
Projek Penyelidikan 3
JUMLAH 63

c. Praktikum

NAMA KURSUS KREDIT
Latihan Mengajar  8
  JUMLAH  8

d. Kursus Elektif

Pelajar perlu mengambil tiga (3) kursus elektif yang bernilai 9 jam kredit. Selain daripada kursus elektif yag disenaraikan di bawah, pelajar juga boleh memilih elektif dari mana-mana bidang pengkhususan. 

 

NAMA KURSUS KREDIT
Penjagaan Bayi dan Kanak-Kanak yang Berkualiti 3
Perkembangan Bayi dan Awal Kanak-Kanak 3
Pendidikan Islam Awal Kanak-Kanak 3
Persekitaran Pembelajaran Awal Kanak-Kanak 3
Mengajar Awal Membaca dan Menulis Bahasa Melayu 3
Pengurusan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak 3
Perkembangan Moral dan Sahsiah Kanak-Kanak 3
Falsafah dan Polisi Pendidikan Awal Kanak-Kanak Berkeperluan Khas 3
Strategi dan Pengurusan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak Berkeperluan Khas 3
Rancangan Pendidikan Individu 3
Reka Bentuk Ruang, Peralatan dan Permainan 3
Pembinaan Bahan Pengajaran (Media Bukan Elektronik) Untuk Awal Kanak-Kanak 3
Pemilihan dan Penilaian Bahan Pengajaran Untuk Pendidikan Awal Kanak-Kanak 3
Isu0Isu dan Polisi dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak 3
Kepimpinan dan Pengurusan dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak 3
JUMLAH 45

 * Pelajar-pelajar hanya perlu memilih tiga (3) kursus sahaja yang bernilai 9 jam kredit.