facebook  twitter  rss

Syarat Kemasukan

on . Posted in Ijazah Sarjana Muda

 1. Program Pengajian
 2. Kod
 3. Tempoh Pengajian

Kelayakan Minimum Lepasan STPM

Kelayakan Minimum Lepasan Matikulasi/ Asasi

Kelayakan Minimum Lepasan Diploma/Setaraf

IJAZAH SARJANA MUDA PSIKOLOGI DENGAN KEPUJIAN

AA16

8 SEMESTER

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.0) pada peringkat STPM dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut :

 • Biology; dan

 • Physics/Chemistry

 • Mathematics S/ Mathematics T/Further Mathematics T

dan

Mendapat sekurang-kurangnya 6C/Gred C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut :

 • Biology;

 • Bahasa Inggeris

 • Physics/Chemistry/ Science

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut :

 • Biology; dan

 • Physics/Chemistry

 • Mathematics/Computer Science

 dan

Mendapat sekurang-kurangnya 6C/Gred C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut :

 • Biology;

 • Bahasa Inggeris

 • Physics/Chemistry/Science

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI

DAN

Memiliki Diploma dari institusi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 dalam bidang berikut:

 • Psikologi

 

Ringkasan Mengikut Semester Pengajian

Written by Admin on . Posted in Ijazah Sarjana Muda

SEMESTER 1 :

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KSG3103 Pengenalan Kepada Psikologi 3
KSD3103 Psikologi Perkembangan 3
BIU3032 Bahasa Inggeris 3 2
HNP2012 Pengajian Kenegaraan 2
BMW3032 Wacana Akademik untuk Bahasa Melayu 2
  Pilihan 1 Kursus Elektif 3
  Ko-Kurikulum 1 1
JUMLAH    16

SEMESTER 2

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KSS3203 Psikologi Sosial 3
KSP3203 Personaliti 3
BIU3042 Bahasa Inggeris 4 2
PPI3012 Budaya Keusahawanan 2
  Pilih 2 Kursus Teras Pilihan 6
  Kokurikulum 2 1
JUMLAH    17

SEMESTER 3

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KSM3313 Pengujian Psikologi 1 3
KSS3303 Psikologi Silang Budaya 3
  Pilih 1 Kursus Teras Pilihan 3
  Pilih 2 Kursus Pengkhususan 6
  Pilih 1 Kursus Elektif 3
  Kokurikulum 3 1
JUMLAH    19

SEMESTER 4

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KSM3413 Statistik 1 3
KSM3423 Pengujian Psikologi 2 3
  Pilih 1 Kursus Teras Pilihan 3
  Pilih 2 Kursus Pengkhususan 6
  Pilih 1 Kursus Elektif 3
JUMLAH    18

SEMESTER 5

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KSM3523 Statistik 2 3
KSG3503 Sejarah Dan Falsafah Psikologi 3
KSM3503 Kaedah Penyelidikan 3
  Pilih 3 Kursus Pengkhususan 9
JUMLAH    18

SEMESTER 6

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KSX3603 Psikologi Eksperimen 3
KSN3613 Psikologi Fisiologi 3
KSN3603 Motivasi dan Emosi 3
KSG3603 Etika, Isu Semasa, dan Lanjutan Topik dalam Psikologi 3
  Pilih 1 Kursus Pengkhususan 3
  Pilih 1 Kursus Elektif 3
JUMLAH    18

 

SEMESTER 7

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KST3706 Internship 8
KST3996 Projek Tahun Akhir 1 3
JUMLAH    11

 

SEMESTER 8

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KST3996 Projek Tahun Akhir 2 3
HNH2012 TITAS 2
HNS2012 Hubungan Etnik 2
  Pilih 1 Kursus Elektif 3
JUMLAH    10

 

Kursus Teras & Kursus Pengkhususan

Written by Admin on . Posted in Ijazah Sarjana Muda

KURSUS TERAS

Kursus Jam Kredit
Pengenalan Kepada Psikologi 3
Sejarah dan Falsafah Psikologi 3
Psikologi Perkembangan 3
Statistik 1 3
Statistik 2 3
Kaedah Penyelidikan 3
Pengujian Psikologi 1 3
Pengujian Psikologi 2 3
Psikologi Fisiologi 3
Personaliti 3
Psikologi Sosial 3
Psikologi Silang Budaya 3
Motivasi & Emosi 3
Psikologi Eksperimen 3
Etika, Isu Semasa dan Lanjutan Topik dalam Psikologi 3
JUMLAH    45

 KURSUS TERAS PILIHAN

Pelajar boleh memilih empat (4) kursus daripada kursus-kursus yang ditawarkan. Pelajar yang
memilih pengkhususan kaunseling diwajibkan mengambil KKH3033, KSH3023, KKC3013
dan satu (1) kursus lain.
 
Kursus Jam Kredit
Psikologi Industri dan Organisasi 3
Psikologi Kaunseling 3
Psikologi Klinikal 3
Psikologi Remaja 3
Psikologi Pendidikan 3
Psikologi Persekitaran 3
Kemahiran Asas Kaunseling 3
Bimbingan Perkembangan Kerjaya 3
Psikologi Agama 3
Kognisi dan Pembelajaran 3
Hubungan Inter-Personel 3
Psikologi Komuniti 3
Dinamika Kelompok 3
Bimbingan Tingkah Laku Kanak-Kanak 3
JUMLAH    24

 KURSUS PENGKHUSUSAN

Terdapat Empat (4) bidang pengkhususan yang ditawarkan iaitu :-

 1. Psikologi Klinikal
 2. Psikologi Kanak-Kanak
 3. Psikologi Kaunseling
 4. Individu Berkeperluan Khas

 PSIKOLOGI KLINIKAL

Kursus Jam Kredit
Psikologi Bilazim 3
Otak dan Tingkah Laku 3
Psikologi Klinikal 3
Psikologi Forensik 3
Psikologi Kesihatan 3
Modifikasi Tingkahlaku 3
Psikologi Positif 3
Penyalahgunaan Bahan 3
JUMLAH    24

PSIKOLOGI KANAK-KANAK

Kursus Jam Kredit
Kanak-Kanak Luar Biasa 3
Perkembangan Kanak-Kanak 3
Perkembangan Bayi dan Kanak-Kanak 3
Masalah Pembelajaran 3
Modifikasi Tingkah Laku 3
Otak dan Tingkah Laku 3
Kanak-Kanak Berisiko 3
Kreativiti Kanak-Kanak 3
JUMLAH    24

PSIKOLOGI KAUNSELING

Kursus Jam Kredit
Teori Kaunseling 3
Kaunseling Individu 3
Kaunseling Kerjaya 3
Kaunseling Penyalahgunaan Dadah 3
Kaunseling Kelompok 3
Kaunseling Pelbagai Budaya 3
Etika dalam kaunseling 3
Kaunseling Keluarga dan Keibubapaan 3
JUMLAH    24

INDIVIDU BERKEPERLUAN ASAS

Kursus Jam Kredit
Kanak-Kanak Luar Biasa 3
Otak dan Tingkah Laku 3
Ujian Psikologi Untuk Pendidikan Khas & Masalah Pembelajaran 3
Psikologi Ketuaan 3
Pengurusan Kes 3
Kanak-Kanak Berisiko 3
Masalah Pembelajaran 3
Pengenalan Kepada Rehabilitasi 3
JUMLAH    24

 

Struktur Program Pengajian

Written by Admin on . Posted in Ijazah Sarjana Muda

STRUKTUR PROGRAM PENGAJIAN

SENARAI KURSUS JAM KREDIT

Universiti

HNP2012    Pengajian kenegaraan

*BIU3032   Bahasa Inggeris 3

*BIU3042   Bahasa Inggeris 4

BMW3032   Wacana Akademik Bahasa Melayu

PPI3012     Budaya Keusahawanan

HNH2012    TITAS

HNS2012    Hubungan Etnik

Kokurikulum

 

2

2

2

2

2

2

2

17

JUMLAH    17

Teras

Kursus Teras

Kursus Teras Pilihan

 

45

12

Pengkhususan 24
Elektif 15
Internship 8
Projek Tahun Akhir 6
JUMLAH    127
 
 *Keputusan 'Malaysian University English Test (MUET)' akan digunakan untuk menentukan tahap pertama
   kursus Bahasa Inggeris yang perlu diambil pelajar seperti yang dinyatakan dalam jadual berikut :

Keputusan 'MUET'

Keputusan Tahap
BAND 1 & 2 BIU3012 - Bahasa Inggeris 1
BAND 3 BIU3022 - Bahasa Inggeris 2
BAND 4 BIU3032 - Bahasa Inggeris 3

BAND 5 & BAND 6

(Pelajar yang mendapat Band 5 dan Band 6 dikecualikan dari
mengambil kursus BIU3032 - Bahasa Inggeris 3)
BIU3042 - Bahasa Inggeris 4

# Pelajar perlu lulus semua kursus di atas dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C

 

SYARAT BERGRADUAT

Pelajar yang mendapat MUET BAND 1 dan BAND 2 juga perlu mengambil kursus BIU3013 - General English dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C.

Ijazah Sarjana Muda

PROGRAM YANG DITAWARKAN 

 Bil. 
Program  Tempoh Pengajian
 1. Ijazah Sarjana Muda Psikologi Dengan Kepujian 8 Semester

 

OBJEKTIF PROGRAM
 
Objektif program ini adalah untuk menghasilkan graduan yamh mempunyai pengetahuan asas dan kemahiran dalam bidang psikologi. Jabatan berhasrat melahirkan modal insan kelas pertama bagi memenuhi keperluan pasaran. Dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai, graduan akan dapat menjalankan dan menguruskan kajian dalam bidang yang berkaitan. Graduan juga akan dapat melanjutkan pelajaran dalam bidang yang sama di peringkat lebih tinggi di dalam dan luar negara.