facebook  twitter  rss

Ijazah Sarjana Muda

Written by Admin on . Posted in Ijazah Sarjana Muda

PROGRAM YANG DITAWARKAN 

 Bil. 
Program  Tempoh Pengajian
 1. Ijazah Sarjana Muda Psikologi Dengan Kepujian 8 Semester

 

OBJEKTIF PROGRAM
 
Objektif program ini adalah untuk menghasilkan graduan yamh mempunyai pengetahuan asas dan kemahiran dalam bidang psikologi. Jabatan berhasrat melahirkan modal insan kelas pertama bagi memenuhi keperluan pasaran. Dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai, graduan akan dapat menjalankan dan menguruskan kajian dalam bidang yang berkaitan. Graduan juga akan dapat melanjutkan pelajaran dalam bidang yang sama di peringkat lebih tinggi di dalam dan luar negara.