facebook  twitter  rss

Diploma

PROGRAM YANG DITAWARKAN

  1.  Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak 6 Semester

 

OBJEKTIF PROGRAM

Objektif program ini adalah untuk melahirkan para pendidik yang berketerampilan dalam pendidikan awal kanak-kanak dan berupaya menyepadukan dan menggunakan prinsip-prisip perkembangan kurikulum, pengajaran dan pentafsiran dalam proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Program ini juga digubal untuk melahirkan graduan yang berijazah dan bestari serta berupaya mengaplikasikan peranan profesional pendidik awal kanak-kanak dalam masyarakat pelbagai budaya yang sedang mengalami perubahan sosial dan teknologi yang berterusan.