facebook  twitter  rss

Piagam Pelanggan Fakulti

Komitmen warga Fakulti adalah untuk memberikan perkhidmatan yang cekap dan mesra dalam perkara-perkara berikut:

BAGI TAHUN 2017

 PIAGAM PELANGGAN PERATUSAN/JUMLAH YANG MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD

Memastikan Buku Panduan Akademik Fakulti diedarkan pada minggu pertama kemasukan pelajar baharu pada setiap sesi akademik.  

100%

Memastikan pelajar telah membuat pendaftaran semester melalui sistem IMS dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh kuliah bermula pada setiap semester pengajian.  

99.8%

Memastikan rancangan instruksional (RI) dan bahan pengajaran boleh diakses dalam MyGURU pada minggu pertama Pengkuliahan.  

100%

Memastikan markah kerja kursus dipaparkan untuk semakan pelajar pada minggu ke-13 pengkuliahan.

 90%

Memastikan pelajar menerima bimbingan dan penasihatan akademik sekurang-kurangnya tiga (3) kali pada setiap semester.

100%

Memastikan semua permohonan menjalankan aktiviti/program yang lengkap untuk kelulusan diberi maklum balas dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja.

 100%

Memastikan peralatan dan perkakasan untuk makmal/bengkel/ stor/studio sedia digunakan selewat-lewatnya 10 minit sebelum kuliah bermula.

 100%

Memastikan senarai penerima sijil dekan dipaparkan dua (2) minggu selepas kelulusan Mesyuarat Senat.

 100%

Memastikan aduan pelanggan diberi maklum balas dalam tempoh 24 jam.

 -

Memastikan perkhidmatan kaunter untuk sebarang pertanyaan dilayan dalam jangka masa lima (5) minit.              

 100%