facebook  twitter  rss

Pengurusan Fakulti

Name Position Phone
Profesor Dr. Siti Eshah Binti Mokshien Dekan +6 015-4879 7277
Profesor Madya Dr. Abd Rahim Bin Razali Timb. Dekan (Akademik & Antarabangsa) +6 015-4879 7278
Profesor Madya Dr. Nordin Bin Mamat Timb. Dekan (Hal Ehwal Pelajar & Alumni) +6 015-4879 7280
Profesor Madya Dr. Rosnidar Binti Mansor Timb. Dekan (Penyelidikan & Siswazah) +6 015-4879 7279
Prof. Madya Dr. Noor Aini Binti Ahmad Ketua Jabatan Pendidikan Khas +6 015-4879 7534
Profesor Madya Dr. Mahizer Bin Hamzah Ketua Jabatan Pengajian Pendidikan +6 015-4879 7770
Prof. Madya Dr. Mohammad Aziz Shah Bin Mohamed Arip Ketua Jabatan Psikologi & Kaunseling +6 015-4879 7509
Dr. Abdul Halim Bin Masnan Ketua Jabatan Pendidikan Awal Kanak-Kanak +6 015-4879 7668
Nurul Anuar Bin Jamasan @ Kasban Penolong Pendaftar Kanan +6 015-4811 7699
Suhaimi Bin Zulkipli Penolong Pendaftar Kanan +6 015-4811 7499