facebook  twitter  rss

Prosiding

PROSIDING TAHUN 2012
BIL. TAJUK PROSIDING & NAMA
1.
Tajuk: KEPUASAN KERJA DALAM KALANGAN GURU SEKOLAH RENDAH
Nama: Prof.Madya Dr. Suppiah Nachiappan
Seminar: 5th UPSI-UPI Conference On Education
Tempat: Hotel Concorde, Shah Alam, Selangor, MALAYSIA
 
2.
Tajuk: HUBUNGAN KESELESAAN TERMA BILIK DARJAH DENGAN KESELESAAN MURID DALAM PROSES PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN
Nama: Dr. Noraini Mohamed Noh
Seminar: Technology, Science, Social Sciences And Humanities International Conference 2012
Tempat: Langkawi, Kedah, MALAYSIA
 
3.
Tajuk: KESAN PERUBAHAN IKLIM TERHADAP KESELESAAN TERMA: ISU DAN CABARAN DI SEKOLAH
Nama: Dr. Noraini Mohamed Noh
Seminar: International Conference On Innovation And Technology For Sustainable Built Environment 2012
Tempat: Perak, MALAYSIA
 
4.
Tajuk: KESAN PERUBAHAN IKLIM TERHADAP KESELESAAN TERMA: ISU DAN CABARAN DI SEKOLAH
Nama: Dr. Noraini Mohamed Noh
Seminar: 6th International Malaysian Educational Technology Convention 2012: Access To Education For All Making It
Tempat: Concorde Inn KLIA, Selangor, MALAYSIA
 
5.
Tajuk: THE EFFECTS OF PRODIGY PROGRAMME IN ENHANCING TRUST AMONG TRAINEE COUNSELLORS
Nama: Dr. Aslina Ahmad, Taquddin Abd. Mukti, Ab. Aziz Mohd. Yatim, Amelia Mohd. Noor
Seminar: The 5th International Conference On Education 2012
Tempat: Hotel Concorde, Shah Alam, MALAYSIA
 
6.
Tajuk: QUALITY OF LIFE COMPARISON BETWEEN MARITAL STATUS, MULTI RACES AND RELIGIOUSI AMONG HEART FAILURE PATIENTS IN MALAYSIA
Nama: Nor Firdous Mohamed
Seminar: Asian Association Of Indigenous And Cultural Psychology International Conference
Tempat: De Baron Resort, Langkawi, Kedah, MALAYSIA
 
7.
Tajuk: KESAN MENULIS PENGALAMAN EMOSIONAL TERHADAP KEBIMBANGAN SOSIAL PADA ANAK JALANAN
Nama: Dr. Mohammad Nasir Bistamam
Seminar: The 5th International Conference On Education 2012
Tempat: Hotel Concorde, Shah Alam, MALAYSIA
 
8.
Tajuk: KESAN MENULIS PENGALAMAN EMOSIONAL TERHADAP KEBIMBANGAN SOSIAL PADA ANAK JALANAN
Nama: Dr. Mohammad Nasir Bistamam, Prof. Dr. Abdul Malek Abdul Rahman, Dr. Md. Noor Saper, Ab. Aziz Mohd Yatim, Zulkifli Mamat, Dr. Muhammad Bazlan Mustaffa, Prof. madya Dr. Ahmad Jazimin Jusoh, Nor Junainah Mohd. Isa, Sabariah Siron
Seminar:The 5th International Conference On Education 2012
Tempat: Madrid, SEPANYOL
 
9.
Tajuk: PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM KALANGAN PELAJAR BERMASALAH PENDENGARAN
Nama: Dr. Abd. Kadir Ariffin
Seminar: The International Conference In Special Education 2012
Tempat: Hotel Mahkota, Melaka, MALAYSIA
 
10.
Tajuk: TINJAUAN SIKAP PELAJAR DIPLOMA PENDIDIKAN PRA SEKOLAH TERHADAPPENGAJARAN AWAL SAINS KANAK-KANAK PRA SEKOLAH
Nama: Hashimah Hussein
Seminar: The International Conference In Special Education 2012
Tempat: Hotel Mahkota, Melaka, MALAYSIA
 
11.
Tajuk: KECELARUAN PSIKOLOGI DAN REKREASI LUAR: MENANGANI STRESS DALAM KALANGAN PELAJAR DAN PEKERJA
Nama: Prof. Dr. Kamarulzaman Kamaruddin
Seminar: Malaysian International Outdoor Recreation And Education Conference 
Tempat: UPSI, Perak, MALAYSIA
 
12.
Tajuk: PERANCANGAN PENERAPAN NILAI DALAM KALANGAN GURU LEPASAN SEBUAH UNIVERSITI AWAM
Nama: Prof. Madya Dr. Mohd. Uzi Dollah, Prof. Dr. Noor Shah Saad, Prof. Madya Dr. Zulkifley Mohamed
Seminar: The 5th International Conference On Education 2012
Tempat: Hotel Concorde, Shah Alam, MALAYSIA
 
13.
Tajuk: APLIKASI SISTEM OS-NIF-SR: PENGURUSAN DAIL DAN REKOD BERSEPADU DALAM PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI MALAYSIA (INOVASI)
Nama: Prof. Madya Dr. Mohamad Aziz Shah Mohamed Arip, Dr. Syed Sofian Syed Salim, Dr. Muhammad Bazlan Mustaffa, Prof. Madya Dr. Ahmad Jazimin Jusoh
Seminar:Konvensyen Kaunseling Kebangsaan PERKAMA International Kali Ke-18
Tempat: INTAN, Kota Kinabalu, Sabah, MALAYSIA
 
14.
Tajuk: KESAN KELOMPOK BIMBINGAN TERHADAP KONSEP KENDIRI DALAM KALANGAN PELAJAR TINGKAT EMPAT
Nama: Dr. Syed Sofian Syed Salim
Seminar:Seminar Internasional Konseling MALINDO-2
Tempat: Padang, INDONESIA
 
 15.
Tajuk: NILAI-NILAI PENDIDIKAN MATEMATIKA YANG DITERAPKAN GURU PADA PENGAJARAN MATEMATIKA DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
Nama: Prof. Madya Dr. Mohd. Uzi Dollah
Seminar: Seminar National Pendidikan 2012: "Pembelajaran ICT Yang Menyenangkan"
Tempat: Palembang, INDONESIA
 
 16.
Tajuk: THE INCULCATION OF RELEVENT AND ACTIVIST VALUE IN MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING TEACHING BY SECONDARY SCHOOL TEACHERS IN PALEMBANG
Nama: Prof. Madya Dr. Mohd. Uzi Dollah
Seminar: The 5th International Conference On Education 2012
Tempat: Hotel Concorde, Shah Alam, MALAYSIA
 
17.
Tajuk: PENGETAHUAN ISI KANDUNGAN PEDAGOGI (PCK) DAN PENGETAHUAN ISI KANDUNGAN MATEMATIK (MCK) DALAM KALANGAN GURU PELATIH PROGRAM PENDIDIKAN MATEMATIK DI IPTA DAN IPG
Nama: Prof. Dr. Noor Shah Saad
Seminar:Seminar Falsafah & Pendidikan Matematik 2012
Tempat: UPM, MALAYSIA
 
18.
Tajuk: PENGETAHUAN PCK DAN MCK GURU PELATIH IPTA & IPG
Nama: Prof. Dr. Noor Shah Saad, Dr. Sazelli Ab. Ghani, Prof. Dr. Rajendran Nagappan, Prof. Dr. Mohd. Mustamam Abd. Karim
Seminar: Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan IPTA 2012
Tempat: The Zon Regency, Johor Bharu, Johor, MALAYSIA
 
19.
Tajuk: PENDIDIKAN SOLAT DALAM KALANGAN KANAK-KANAK BEKEPERLUAN KHAS BERDASARKAN PENDEKATAN KEIBUBAPAAN LUQMAN AL-HAKIM
Nama: Dr. Ibrahim Hashim, Prof. Madya Dr. Haniz Ibrahim, Nazariah Ab. Samad, Dr. Fauziah Hanim Abd. Jalal, Marzaida Badaruddin
Seminar: The International Conference In Special Education 2012
Tempat: Hotel Mahkota, Melaka, MALAYSIA
 
20.
Tajuk: SOCIAL CONSTRUCTIVISM-INTERPRETIVISM AS A PHILOSOPHICAL APPROACH IN SCHOOLCOUNSELLING RESEARCH: IMPLICATIONS FOR METHODOLOGY AND PRACTISE
Nama: Dr. Nurul 'Ain Mohd. Daud, Nazariah Ab. Samad
Seminar: The 5th International Conference On Education 2012
Tempat: Hotel Concorde, Shah Alam, MALAYSIA
 
21.
Tajuk: QUALITY OF LIFE AMONG ANXIETY AND DEPRESSED HEART FAILURE PATIENTS AT NATIONAL HEART INSTITUTE (IJN)
Nama: Nor Firdous Mohamed
Seminar:14th Islamic Medical Association Of Malaysia Conference
Tempat: Hotel Istana, Kuala Lumpur, MALAYSIA
 
22.
Tajuk: KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN INVENTORI NILAI BITARA
Nama: Prof. Madya Dr. Ahmad Jazimin Husoh, Prof. Emeritus Dr. Othman Lebar, Prof. Madya Dr. Mohammad Nasir Bistamam, Dr. Syed Sofian Syed Salim, Prof. Madya Dr. Mohammad Aziz Shah Mohamed Arip, Taquddin Abd. Mukti, Dr. Samsiah Mohd. Jais, Napisah Kepol
Seminar: The 5th International Conference On Education 2012
Tempat: Hotel Concorde, Shah Alam, MALAYSIA