facebook  twitter  rss

Penerbitan Buku

PENERBITAN BUKU TAHUN 2014
BIL. TAJUK & PENULIS
PENERBIT
 1. PERGERAKAN KREATIF KANAK-KANAK
Mahani Razali, Muhammad Fazli Taib Saearani
Rich Knowledge Training & Consultancy
2. AKTIVITI PENGAJARAN BAHASA INGGERIS KREATIF
Mahani Razali, Hashimah Hussein
Rich Knowledge Training & Consultancy
3. REFLEKSI ISU-ISU DALAM INTENSHIP KAUNSELING DI SEKOLAH
Fauziah Hanim Jalal, Nurul' Ain Mohd Daud, Nazariah Ab Samad, Mohd Noor Idris
Pakar Malaysia
4.
LATIHAN KEMAHIRAN PEMBELAJARAN DAN KEBIMBANGAN PEPERIKSAAN
Mohd Sahandri Gani Hamzah
Excellent Wisdom Sdn. Bhd
5.
MY DAILY LESSON PLAN (MATHEMATICS, SCIENCE & ENGLISH)
Fairuz' Ain Harun
Richknowledge Publication
6.
MEMAHAMI PSIKOLOGI INDIVIDU: KUNCI KESEJAHTERAAN INSAN DALAM BUKU KISI-KISI WARISAN TERENGGANU
Ahmad Jazimin Jusoh
Persatuan Penulis Budiman Malaysia
7.
PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN GURU MENUJU ASIAN QUALIFICATION FRAMEWORK
Mohammed Y. M Mai
Universitas Pendidikan Indonesia, UPI Press
8. INOVASI DAN KELESTARIAN DALAM PENDIDIKAN
Noor Aini Ahmad, Che Anuar Che Abdullah, Fauziah Hanim Jalal, Ibrahim Hashim, Muhammad Bazlan Mustafa, Syed Sofian Syed Salim, Norila Md Salleh, Norazani Ahmad, Mohd Noor Idris, Mohammad Aziz Shah Mohamed Arip
Universiti Pendidikan Sultan Idris
9. PERSEKITARAN YANG KONDUSIF UNTUK AWAL KANAK-KANAK
Fairuz' Ain Harun, Norly Jamil, Hashimah Hussein
Richknowledge Publication
10. PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK
Fairuz' Ain Harun, Abdul Aziz Abdul Shukor, Nordin Mamat
Richknowledge Publication
11. PARENTAL SOCIAL AND CULTURAL CAPITAL: EFFECT ON CHILDREN'S PROSOSIAL BEHAVIOR AMONG ETHNICALLY DIVERSE FAMILIES
Nordin Mamat, Mahani Razali
Richknowledge Training & Consultancy
12. TERAPI JIWA MURID MUSLIM
Mohd Sahandri Gani Hamzah, Md Noor Saper
Cerdik Publication Sdn. Bhd
13. MUDAHNYA UNTUK BERJAYA
Maria Salih, Mohd Sahandri Gani Hamzah, Ahmad Jazimin Jusoh, Dahlia Janan, Mazura @ Mastura Muhammad, Wan Mazlini Othman, Noraini Zulkepli
Cerdik Publication Sdn. Bhd
14.
TEKNOLOGI PENDIDIKAN BAGI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BERKESAN
Hassanusi Ahmad Zabidi
Kementerian Pendidikan Malaysia PTPM
15. ASPEK-ASPEK DALAM KURIKULUM & PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH
Ikhsan Othman, Norila Md Salleh
Quantum Books
16.
KEMAHIRAN ASAS INDIVIDU MASALAH PENGLIHATAN TAHUN 3
Mohamed Fawzi Yusof
Dewan Bahasa dan Pustaka
17.
KEMAHIRAN HIDUP ASAS (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN LIMA
Noor Aini Ahmad
Dewan Bahasa dan Pustaka
18. SIRI PENDIDIKAN GURU: BIMBINGAN DAN KAUNSELING KANAK-KANAK (EDISI KEMASKINI)
Suppiah a/l Nachiappan, Taquddin Abd Mukti, Lee Keok Cheong,
Ee Ah Meng
Oxford Fajar
19.
ISU PROFESIONALISME KAUNSELING DI MALAYSIA
Aslina Ahmad
Universiti Malaya
20.
RAHSIA DAN KEUNIKAN PERSONALITI KANAK-KANAK AUTISTIK DI MALAYSIA
Norfishah Mat Rabi
Penerbit USM
21.
GEMUK
Faeizaratul Fazeila Isa
Perbadanan Kota Buku
22. PEDAGOGI ASAS PENDIDIKAN
Abd Kadir Arifin, Mohd Rashid Md Idris, Abdullah Yusof
Emeritus Publication
23. PENGENALAN PEMBANGUNAN SAHSIAH
Mohammad Aziz Shah Mohamed Arip, Aslina Ahmad, Hazalizah Hamzah, Ab Aziz Mohd Yatim
Emeritus Publication
24.
EDUCATIONAL TECHNOLOGY USE AND DESIGN FOR IMPROVED LEARNING OPPURTUNITIES
Mohammed Y. M Mai
Hershey, PA: IGI Global
25.
PANDUAN KESIHATAN KESELAMATAN DAN PEMAKANAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK
Abdul Halim Masnan
Richknowledge Training & Consultancy
26. PRACTICAL KNOWLEDGE IN TEACHER EDUCATION APPROACHES TO TEACHER INTERNSHIP PROGRAMMES
Nagendralingan Ratnavadivel, Aminah Ayob, Othman Lebar
Routledge Taylor & Francis Group
27. KESELESAAN TERMA BILIK DARJAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN KESELESAAN PEMBELAJARAN
Noraini Mohamed Noh, Che Nidzam Che Ahmad, Mazlini Adnan, Marzita Puteh, Mohd Hairy Ibrahim
Universiti Teknologi Mara
28. MODUL LATIHAN PEMBANGUNAN SAHSIAH
Ahmad Jazimin Jusoh, Muhammad Bazlan Mustafa, Md Noor Saper, Fauziah Hanim Jalal, Norazani Ahmad, Abdul Malek Abdul Rahman, Samsiah Mohd Jais, Che Anuar Che Abdullah, Mohammad Nasir Bistamam, Faizura Rohaizad, Aslina Ahmad, Noraini Ismail, Amelia Mohd Noor, Hapsah Md Yusof, Mohammad Aziz Shah Mohamed Arip, Nazariah Ab Samad, Syed Sofian Syed Salim, Zulkifli Mamat, Mohd Noor Idris, Nurul' Ain Mohd Daud, Fauziah Mohd Sa'ad, Ab Aziz Mohd Yatim, Mohd Muzafar Shah Mohd Razali