facebook  twitter  rss

Struktur Program Pengajian

Written by Admin on . Posted in ISMP-Awal Kanak-Kanak

STRUKTUR PROGRAM PENGAJIAN

SENARAI KURSUS JAM KREDIT

  Universiti

 

  KKD2063    Pembangunan Sahsiah  

  HNS2013    Kenegaraan

  *BIU3032   Bahasa Inggeris 3

  *BIU3042   Bahasa Inggeris 4

  BMW1032   Wacana Akademik Bahasa Melayu

                   Pengayaan Diri

                   Ko-kurikulum

 

 

 

3

3

2

2

2

2

6

 

JUMLAH    20

 

Profesional Pendidikan

 

KPF3012   Perkembangan Pendidikan Di Malaysia : Falsafah dan Dasar

KPP3014   Pembelajaran dan Perkembangan Pelajar

KPS3014   Pengurusan Pembelajaran

KPD3016   Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 1

KPD3026   Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 2

KPR3012   Seminar Refleksi Latihan Mengajar

 

 

 

2

4

4

6

6

2

JUMLAH    24
Major 54
Minor 24
KPR3028   Latihan Mengajar 8
JUMLAH KESELURUHAN    130

*   Keputusan ujian 'Malaysian University English Test (MUET) akan digunakan untuk menentukan tahap

     pertama kursus Bahasa Inggeris yang perlu diambil pelajar seperti yang dinyatakan dalam jadual

     berikut :

 

Keputusan 'MUET'

Keputusan Tahap
BAND 1 & BAND 2 BIU3012 - Bahasa Inggeris 1
BAND 3 BIU3022 - Bahasa Inggeris 2
BAND 4 BIU3032 - Bahasa Inggeris 3

BAND 5 & BAND 6

(Pelajar yang mendapat Band 5 dan Band

6 dikecualikan dari mengambil kursus BIU3032 - Bahasa Inggeris 3)

BIU3042 - Bahasa Inggeris 4

#Pelajar perlu lulus semua kursus di atas dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred 'C'

 

SYARAT BERGRADUAT

 Pelajar yang mendapat MUET BAND 1 & BAND 2 perlu juga mengambil kursus BIU3013 - General

English dengan mendapat sekurang-kurangnya gred 'C'.