facebook  twitter  rss

Kursus Major & Bidang Minor

Written by Admin on . Posted in ISMP-Awal Kanak-Kanak

Kursus Major

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KAA 3013 Dasar, Polisi dan prinsip Pendidikan Awal Kanak-kanak 3
KAA3023 Bimbingan Tingkah Laku Kanak-kanak 3
KAA3033 Pengurusan Program Pendidikan Awal Kanak-kanak 3
KAC3013 Penyaringan Kanak-kanak Istimewa 3
KAC3023 Early Childhood Curriculum 3
KAL3033 Pendidikan Sosioemosi Kanak-kanak 3
KAL3023 Perkembangan Moral Kanak-kanak 3
KAE3013 Ekspresi Kreativiti Kanak-kanak 3
KAE3023 Apresiasi Muzik dan Nyanyian Kanak-kanak 3
KAB3013 Membaca dan Bercerita Bahasa Melayu 3
KAB3023 Teaching English for Young Learners 3
KAB3033 Awal Membaca dan Menulis Bahasa Melayu 3
KAF3013 Kesihatan, Keselamatan dan Nutrisi 3
KAF3023 Psikomotor dan Pergerakan Kanak-kanak 3
KAK3013 Mathematics for Young Children 3
KAK3023 Science for Young Children 3
KAR3996 Project Tahun Akhir 6
JUMLAH 54

Bidang Minor

 Bidang Jam Kredit
 Sivik & Kewarganegaraan                                                   24
 Teknologi Maklumat 24
 Ekonomi 24
 Perakauanan 24
 Pengurusan Perniagaan 24
 Keusahawanan & Perdagangan 24
 Pendidikan Muzik 24
 Teater 24
 Seni 24
 Seni Tari 24
 Sains Sukan 24
 Bahasa Arab 24
 Bahasa Cina 24

   * Pelajar boleh memelih salah satu daripada bidang di atas.