facebook  twitter  rss

Ijazah Sarjana Muda Pendidikan

Written by Admin on . Posted in Ijazah Sarjana Muda Pendidikan

PROGRAM YANG DITAWARKAN DI PERINGKAT IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN

Bil. Program  Tempoh Pengajian
 1.  Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Bimbingan & Kaunseling) Dengan Kepujian
 8 Semester
 2.  Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Khas) Dengan Kepujian
 8 Semester
 3.  Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Awal Kanak-Kanak) Dengan Kepujian 
 8 Semester