facebook  twitter  rss

Pelan Pengajian (Bimbingan & Kaunseling)

IJAZAH SARJANA PENDIDIKAN BIMBINGAN & KAUNSELING

SEMESTER 1

SEMESTER 2

1

UKP6013 Kaedah Penyelidikan dalam Pendidikan

1

UKP6053 Analisis Data

2

KPP6033 Perkembangan Personaliti

2

KPP6013 Psikologi Perkembangan

3

KKT6013 Teori-Teori Kaunseling

3

KKH6013 Kaunseling Individu

4

KKC6013 Kaunseling Kerjaya

4

KKA6013 Pengujian dan Pengukuran Kaunseling

SEMESTER 3

SEMESTER 4/5

1

KPS6054 Multibudaya

1

KKR 6006 Laporan Projek Mod C

2

KKP6023 Etika dan Perundingan Dalam Kaunseling

2

KKP6026 Internship Kaunseling

3

KKG6013 Kaunseling Kelompok)

3

KKC6023 Pendidikan Kerjaya

4

KKT6033 Kaunseling Keluarga dan Perkahwinan

4

KKH6023 Praktikum Kaunseling

   

5

KKA6023 Psikometrik Dalam Kaunseling