facebook  twitter  rss

Kursus Teras & Kursus Pengkhususan

KURSUS TERAS

Kursus Jam Kredit
Pengenalan Kepada Psikologi 3
Sejarah dan Falsafah Psikologi 3
Psikologi Perkembangan 3
Statistik 1 3
Statistik 2 3
Kaedah Penyelidikan 3
Pengujian Psikologi 1 3
Pengujian Psikologi 2 3
Psikologi Fisiologi 3
Personaliti 3
Psikologi Sosial 3
Psikologi Silang Budaya 3
Motivasi & Emosi 3
Psikologi Eksperimen 3
Etika, Isu Semasa dan Lanjutan Topik dalam Psikologi 3
JUMLAH    45

 KURSUS TERAS PILIHAN

Pelajar boleh memilih empat (4) kursus daripada kursus-kursus yang ditawarkan. Pelajar yang
memilih pengkhususan kaunseling diwajibkan mengambil KKH3033, KSH3023, KKC3013
dan satu (1) kursus lain.
 
Kursus Jam Kredit
Psikologi Industri dan Organisasi 3
Psikologi Kaunseling 3
Psikologi Klinikal 3
Psikologi Remaja 3
Psikologi Pendidikan 3
Psikologi Persekitaran 3
Kemahiran Asas Kaunseling 3
Bimbingan Perkembangan Kerjaya 3
Psikologi Agama 3
Kognisi dan Pembelajaran 3
Hubungan Inter-Personel 3
Psikologi Komuniti 3
Dinamika Kelompok 3
Bimbingan Tingkah Laku Kanak-Kanak 3
JUMLAH    24

 KURSUS PENGKHUSUSAN

Terdapat Empat (4) bidang pengkhususan yang ditawarkan iaitu :-

  1. Psikologi Klinikal
  2. Psikologi Kanak-Kanak
  3. Psikologi Kaunseling
  4. Individu Berkeperluan Khas

 PSIKOLOGI KLINIKAL

Kursus Jam Kredit
Psikologi Bilazim 3
Otak dan Tingkah Laku 3
Psikologi Klinikal 3
Psikologi Forensik 3
Psikologi Kesihatan 3
Modifikasi Tingkahlaku 3
Psikologi Positif 3
Penyalahgunaan Bahan 3
JUMLAH    24

PSIKOLOGI KANAK-KANAK

Kursus Jam Kredit
Kanak-Kanak Luar Biasa 3
Perkembangan Kanak-Kanak 3
Perkembangan Bayi dan Kanak-Kanak 3
Masalah Pembelajaran 3
Modifikasi Tingkah Laku 3
Otak dan Tingkah Laku 3
Kanak-Kanak Berisiko 3
Kreativiti Kanak-Kanak 3
JUMLAH    24

PSIKOLOGI KAUNSELING

Kursus Jam Kredit
Teori Kaunseling 3
Kaunseling Individu 3
Kaunseling Kerjaya 3
Kaunseling Penyalahgunaan Dadah 3
Kaunseling Kelompok 3
Kaunseling Pelbagai Budaya 3
Etika dalam kaunseling 3
Kaunseling Keluarga dan Keibubapaan 3
JUMLAH    24

INDIVIDU BERKEPERLUAN ASAS

Kursus Jam Kredit
Kanak-Kanak Luar Biasa 3
Otak dan Tingkah Laku 3
Ujian Psikologi Untuk Pendidikan Khas & Masalah Pembelajaran 3
Psikologi Ketuaan 3
Pengurusan Kes 3
Kanak-Kanak Berisiko 3
Masalah Pembelajaran 3
Pengenalan Kepada Rehabilitasi 3
JUMLAH    24