facebook  twitter  rss

Pendidikan Khas

Name Position Phone
Dr. Kannamah Mottan Masalah Pembelajaran +6 015-4811 7614 /7281
Profesor Madya Dr. Haniz Ibrahim Masalah Pembelajaran (Disleksia) +6 015-4811 7329
Dr. Abd Rahim Razali Masalah Pendengaran +6 015-4811 7925
Dr. Noor Aini Ahmad Masalah Pembelajaran (Pemulihan) +6 015-4811 7534
Dr. Kway Eng Hock Masalah Penglihatan -
Dr. Norfishah Mat Rabi Masalah Pembelajaran (Autistik) +6 015 4811 7448
Dr Grace Annammal A/P Gnana Piragasam Pintar Cerdas +6 015-48797698
Kamaliah Muhammad Masalah Pembelajaran +6 015-4811 7585
Mohamed Fawzi Yusof Masalah Penglihatan +6 015-4811 7365
Noreha Mohd. Yusof Masalah Pendengaran +6 015 4811 7282
Marzaida Badaruddin Masalah Pembelajaran +6 015 4811 7462
Hasrul Hosshan Masalah Pembelajaran (Terapi Carakerja) +6 015 4811 7642
Nor Siti Rokiah Abd. Razak Masalah Pembelajaran (Terapi Pertuturan Bahasa) +6 015 4811 7386
Faeizaratul Fazeila Isa Pintar Cerdas (Carakerja) +6 015 4811 7566
Syamsinar Abd. Jabar Masalah Pendengaran -
Ardzulyna Anal Masalah Pendengaran +6 015 4811 7486
Nurbieta Abd. Aziz Masalah Pembelajaran (Terapi Carakerja) -
Shahida Hassim Masalah Penglihatan -