facebook  twitter  rss

Psikologi & Kaunseling

Name Position Phone
Profesor Dr. Rahmatullah Khan Abd. Wahab Khan Psikologi Klinikal +6 015-4811 7583
Prof. Madya Dr. Mohammad Nasir Bistamam Pengurusan dan Kaunseling Kesejahteraan, REBT, Kajian Eksperimen +6 015-4811 7485
Profesor Madya Dr. Ahmad Jazimin Jusoh Kaunseling Sekolah, Choice Theory Reality Theraphy (CTRT) +6 015-4811 7444
Profesor Madya Dr. Mohammad Aziz Shah Mohamed Arip Pembinaan Modul dan Inventori, Teori CBT, NLP +6 015-4811 7509
Dr. Aslina Ahmad Latihan Kaunselor, Psikopendidikan; Kaunseling Kelompok; Kesejahteraan +6 015-4811 7581/7456
Dr. Mohd Muzafar Shah Mohd Razali Pendidikan dan Pencegahan Dadah +6 015-4811 7580
Dr. Fauziah Hanim Abd. Jalal Pendidikan Keluarga dan Keibubapaan +6 015-4811 7459
Dr. Muhammad Bazlan Mustafa Kaunseling Kerjaya +6 015-4811 7581/ 7458
Dr. Syed Sofian Syed Salim Kaunseling Kerjaya, Kecerdasan Emosi +6 015-4811 7495
Dr. Hazalizah Hamzah Psikologi Industri dan Organisasi +6 015-4811 7666
Dr. Noraini Ismail Bimbingan Kerjaya, Kaunseling Kerjaya, Pembinaan Inventori dan Modul Kerjaya +6 015-4811 7617
Dr. Nurul Ain Mohd. Daud Kaunseling Pelbagai Budaya, Kajian Kualitatif, Kesejahteraan +6 015-4811 7498
Dr. Hapsah Mohd. Yusof Penyeliaan Klinikal dalam Latihan Kaunselor, Structural Equation Modelling +6 015-4811 7463
Dr. Samsiah Md. Jais Kaunseling Kesihatan Mental; Kaunseling Kanak-Kanak +6 015-4811 7383
Dr. Hj. Mohd. Noor Saper Kaunseling Menurut Perspektif Islam +6 015-4811 7528
Dr. Fauziah Sa'ad Kaunseling Individu dan Kelompok; Pembinaan Modul, Pengujian Pengukuran +6 015-4811 7646
Dr. Pau Kee Kaunseling Kesihatan Mental (Mental Health Counseling), Krisis dan Trauma Intervensi, Diagnosis dan Perancangan Rawatan, dan Kajian Kualitatif +6 015 4811 7695
Dr. Nurul 'Ain Hidayah Abas Psikologi Kognitif -
Dr. Md. Azman Shahadan Statistik dan Psikometrik +6 015-4811 7826
Che Anuar Che Abdullah Pengukuran dan Penilaian +6 015-4811 7484