facebook  twitter  rss

Pengurusan Fakulti

Name Position Phone
Profesor Dr. Amir Hasan Dawi Dekan +6 015-4811 7277
Dr. Abd Rahim Razali Timbalan Dekan (Akademik & Antarabangsa) +6 015-4811 7278
Dr. Nordin Mamat Timbalan Dekan (Hal Ehwal Pelajar & Alumni) +6 015-4811 7280
Dr. Rosnidar Mansor Timbalan Dekan (Penyelidikan & Siswazah) +6 015-4811 7279
Prof. Madya Dr. Noor Aini Ahmad Ketua Jabatan Pendidikan Khas +6 015-4811 7534
Dr. Mahizer Hamzah Ketua Jabatan Pengajian Pendidikan +6 015-4811 7770
Dr. Abdul Halim Masnan Ketua Jabatan Pendidikan Awal Kanak-Kanak +6 015-4811 7668
Dr. Aslina Ahmad Ketua Jabatan Psikologi & Kaunseling +6 015-4811 7581
Nurul Anuar Jamasan @ Kasban Penolong Pendaftar Kanan +6 015-4811 7699
Suhaimi Zulkipli Penolong Pendaftar Kanan +6 015-4811 7499